Būvniecības digitalizācijas konference 2021

Būvniecības Industrijas Digitalizācijas asociācija (BūvID) sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti, Latvijas Lauksaimniecības universitāti, Rīgas Celtniecības koledžu un Vidzemes Augstskolu, 2021.gada 27.-28.oktobrī Rīgā organizē klātienes-tiešsaistes Būvniecības digitalizācijas konferenci 2021. Konferences mērķis ir rosināt profesionālu diskusiju starp visiem Latvijas būvindustrijas dalībniekiem un ārzemju ekspertiem par būvniecības digitalizācijas integrēšanu, mācoties gan no veiksmīgiem piemēriem, gan citu kļūdām starptautiskā līmenī.

BIM ir rīks, kā padarīt uzņēmumu konkurētspējīgu, mērķtiecīgi izveidot jaunus, inovatīvus pakalpojumus un plānot investīciju atdevi. Latvijā BIM obligāta lietošana publiskajos iepirkumos sākas ar 2025.gadu. Šobrīd iepirkumos parādās prasības pēc digitālām kompetencēm, bet uzņēmumi nekvalificējas BIM prasību izpildei un tiek izslēgti no projekta īstenošanas, tādēļ pieaug interese par BIM tehnoloģiju apguvi.

Ja Jūs ieinteresējusi konferences tēma un ir iespēja konferenci atbalstīt finansiāli, sazinieties ar Būvniecības industrijas digitalizācijas asociācijas projektu vadītāju Edgaru Drivinieku ([email protected], +371-26988984) vai konferences koordinatori Neldu Elsiņu ([email protected], +371-26450388).

VAIRĀK INFORMĀCIJAS: Atbalsta_iespējas.pdf

ORGANIZATORI:


ATBALSTĪTĀJI:

INFORMATĪVIE ATBALSTĪTĀJI: